Tuesday, March 23, 2010

Alejandro De La Sota, Gobierno Civil, Tarragona

Civil Government building, Tarragona, c1954-61

Alejandro de la Sota, An Architecture of Imperfection, London, 1997. Looks like its back in print!
Alejandro de la Sota, Alejandro de la Sota, Arquitecto, Madrid, Ediciones Pronaos, 1997.

Fundación Alejandro de la Sota

No comments:

Post a Comment